کارگروه صنایع دستی وگردشگری

نقش پر رنگ زنان در حوزه صنایع دستی و گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست . حضورپررنگ تر کمی زنان در این حوزه نافی تلاش ما برای پر رنگ تر شدن کیفی کسب و کارهای زنان نمی باشد.
با اینکه صنایع دستی و گردشگری بر اساس تاریخچه ، اقلیم و تنوع در سرتاسر ایران کم نظیر است متاسفانه بنا بر دلایل مختلف نتوانسته رشد همه جانبه ای داشته باشد.
کارگروه صنایع دستی و گردشگری با هدف توان افزایی زنان در این حوزه آغاز به کار کرده است.

رئیس دبیر اعضا
راما هوشمند وزیری مینا شیری راما هوشمند وزیری – مهری شاهمرادی فرد-زهرا شیری- نفیسه عروجی- الهام هادی- توران شهبازی